نیوتون

هم اکنون در حاله بحث با دوستی میابشم بسیار عزیزقلببحث به ناگهان به قانون جاذبه کشیده شد و داغ دل اینجانب زنده شدگریهاینجانب در دوران دبیرستان با جناب نیوتون درگیری بس عظیم داشتم(مردک مگر من نبینمشعصبانی)البته نمره بیار بودا اما من باهاش درگیری داشتم...اخه سیب خورد تو سرت باید برام قانون کشف کنی؟؟؟سیبت را بخور دها...

/ 3 نظر / 7 بازدید
فرهاد

به به! ایول به اون دوست![نیشخند] بیچاره نیوتون! حتما یه لانچیکو بهش میزدی! جاذبه ست دیگه! یه وقت دیدی رفتی بیرون ناگهان دیدی پرنده ای از اون بالا شما رو مورد لطف قرار داد![نیشخند]

موشی

اصلا مشخص نیست اون دوستت کیه؟اصلنا

فرهاد

چی شدی؟ برو دوستاتُ دعوت کن بیان این وبلاگ! اونجا هم یه پست بذار!