پژمردگی

اشتیاقی که مدتی کوتاه نیز دوام نیاورد...

اه

نمیدانم روحم چرا پژمرد!!!افسوس

/ 9 نظر / 19 بازدید
آسمان

خب ببینید جانم شما درست از گل ِ روحتون مراقبت نفرمودین. یا آب زیاد دادین بهش، یا گرما. البته این روزا بخاطر اینکه گل ها در آپارتمان ها نگهداری میشن و فضاهای تاریک و بسته، گرمای شوفاژ یا بخاری عرق ِ گل ها رو در میارن و پژمرده شون می کنه. شما جانم یکم بیشتر بهش برسین، کودشُ بیشتر کنیم، نور و آفتاب هم دریغ نفرمایید. البته موزیک هم فراموش نشود! برگ هایش هم با پارچه ی نرم نوازش دهید. امید است که بهبود حاصل شود!

زبل خان

چرا هی جاومکان عوض می کنی...گم میشیم خوب...

زبل خان

راستی تولدت مبارک..من الان دیدم..

موشی

چه مهندسی نظر میده بابام [نیشخند] چه اشتیاقی؟ بابا نصمه نیمه مینویسی آدم متوجه نمیشه قضیه چیه خوو

موشی

چه قالبی.بَ بَ [نیشخند]

موشی

از جواب دادنات چتت معلومه کلا روانت پریش شده خدا رحم کنه[نیشخند]

موشی

تهمت خودتی.اییییش[نیشخند] آدم میگه پاشه ضربتی یه بلیط بگیره بره لهش کنه و برگرده [نیشخند]

موشی

دمت گرم از این بدتر که نمیشه [نیشخند]