زینگگگگگگگگگگگگگگ

وقتی یه خرور درس رو کلت بریزه مریضیو بدبختی و همه چیز دیگه از کله که سهله از وجود ادم میپرهگریه

کلا تهدیدات ولدینم اضافه بفرماینناراحتدر راستای دروسو تحقیق و از این مباحث شیرین که بگذریم که نمیشود...اساتید هم اساسی کل مرخصیهای تحصیلی تا به امروز گرفتیم از چشم ما در اوردن با همکاری مادر گرام...

خوب منم که بچه خوبیم و درس خونم نیشخندوقتهای تفریحم یه سرو گوشی تو باشگاه اب میدهیم(البته با نظارت)

در کل ایام میگذرد...ابرو

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
موشی

هدی کامنتا کوشن؟

آسمان

تو آدم نمیشی؟ حتما باید یه مصدومیت بزرگ پیش بیاد که توی خونه بند بشی؟ آسیب دیدگی پات کافی نبود؟[زبان]

فرانک

نگوووو درسا خیلی زیادن [گریه] من که همه کلاسارو رفتم موندم نو هچل تو که بیشترشو مرخصی بودی باید چی بگی ..حق داری [خنثی] ایشالا که موفق میشی [ماچ]