میگ نیگو

یه دوره درمان ما فنیشید نیشخندو ما همچنان زنده بیدیمچشمک

ماه مهر که میشه ادم حس خریدش میادخوشمزهبوی کتابای تازه و دفتر نو و لوازم تحریر و الا اخرلبخندخوب از ما میگن که گذشته اما فردا قراره بچه های پرورشگاه برن خرید منم دیگه مادر بچه باید برم میدونید کهاز خود راضیالبته یه تجدید خاطره هم واسه ما میشه کی گفته از ما گذشته؟؟؟سوالاز قدیم میگن دود از کنده بلند میشهنیشخند

اول مهر میشه مامان ما هم به جنب و جوش میفته والا انگار برعکسه ها ما تا لنگ ظهر میخوابیم تا چش باز میکنیم میبینیم اوه ماما رفته اومدههیپنوتیزمایشششش

امسالم کلی کلاس علاوه بردانشگاه تو برنامه ما میباشد و از ایناسبزالبته یکم فعالیت برام بد نیست دپ شدم بسکه خوابیدم تو خونهزبانوالا...

امسال ما ترم اخری هستیم و به عبارتی ارشد دانشگاه و یکم امر و نهی کردن به صفریا ماشالا ورودیای مام همه خشن چه خوف بیدشیطانخین میریزیم!!!

(برای زنده موندنم تو بهترین بهانه منی)

/ 5 نظر / 15 بازدید
موشی

تو یعنی کی؟کی بهنونته؟چرا نصفه نیمه حرف میزنی؟چرا بچه مردمو تو کف میزاری؟[گریه][زبان]

موشی

کلاس؟؟؟ چه کلاسی؟ گلدوزی؟ [نیشخند]

موشی

ترم آخری هستی هدی؟ [تعجب]

بیدل

با تهمت یاسر الخبیث به ام المومنین عائشه آپم...

بیدل

با تهمت یاسر الخبیث به ام المومنین عائشه آپم...