بین امتحانات

هفته ای بسیار نافرمی را پشت سر گذاشتیم...گریه۴تا امتحان تو دل هم و بدتر وقت کم اوردن سر جلسه امتحان بید!!!ناراحت

کلا ذهنم هنگ کرده....

هنوز ٢تا اصلی ١ عمومی واسم موندهنگران

/ 5 نظر / 17 بازدید
آسمان

منم توی 4 روز 4 امتحان داشتم که خیلی داغونم کرد. هرچند سومیش رو چون وقت حتی برای مرور هم نداشتم و سخت هم بود مجبور شدم حذف کنم. ولی وقت کم نیاوردم. اضافی هم آوردم[نیشخند]

آسمان

منم توی 4 روز 4 امتحان داشتم که خیلی داغونم کرد. هرچند سومیش رو چون وقت حتی برای مرور هم نداشتم و سخت هم بود مجبور شدم حذف کنم. ولی وقت کم نیاوردم. اضافی هم آوردم[نیشخند]

هیرا

هدی که اینطوری باشه دیگه وای به حال ما [نیشخند] تو زنده میمونی،طاقت بیار

هیرا

درسته خیلی نامرد و بی معرفت هستی [نیشخند]ولی خو دلمون یه جوری شد بیا آپ کن،البته نه از آپاهاااااااااا [نیشخند]