میو میو باز میگردد

سیلام...

اولین پست سال ٨٩ منه...سال همه نو جدید باشهنیشخندخب من ابتدا بگم که کو کمپوت من؟

من تا ٢ هفته باید تو جام باشم و تکون نخور(فکر کن)من که نمتونمگریه

/ 4 نظر / 9 بازدید
بیدل

خب این سهمیه کمپوت من. فقط مواظب باش خیلی نخوردی که دل درد میگیری. حالا حالت چطوره؟ اصلا چرا میپرسم؟ منکه خبر دارم. خودم میگم: واسه اینکه بچه ها هم از حالت خبردار بشن.

موشی

بشین سر جات.عیدی رو رد کن بیاد

موشی

نمتونی؟؟؟؟؟سعی کن مشه

یک دانشجوی پزشکی

سلام.بیا این کمپوت ها رو بگیر.دستم شیکست.[ماچ]