چه شد؟؟؟

خوب مدتی بسی طولانی درگیر بحث بیماری بودیم چه خرجها که نکردیم و چه اشکها که نریختیمنیشخند

خدا ما را دوست بداشتو به ما هدیه بسی گران بها بداد...قلب

در کل خوش بیدیم حال میایم و میگویمچشمک

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
مهدی

يك نمونه موس چيني براي منحرف كردن جوانان ايراني ! در سایت من ببین نظر یادت نره

Pedram3000

همیشه از هر لجظه بهترین استفاده را بکن چون همیشه حدا دوست داره و هر لحظه بهترین لحظه است !

نیم وجبی

چه هدیه ای ؟؟؟ میخوام بدونم :دی

موشی

ای بترکی هی پلیده خبیث [خنثی]