یک روز....

امروز شدیدا در امر درس ضد حال خوردیم و میان ترم محترم را با دادن برگه سفید سپری کردیم که امر بیماری نیز بی دخیل نبود و سوالات غیر واقع استاد که سبب شد اکثرا سفید بدهند...من بی گناهم...

کلا فردا هم که بیمارستان میباشیم...درس مرسمان نیز سنگین گشته نافرم...

/ 11 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
يك دانشجوي پزشكي

ما هم می ترسیم ضد حال بخوریم.[نگران][گریه]برام دعا کن.

موشی

اها اییییییییییییییییییییینه.مماخ سوخته[نیشخند]

موشی

برا من روداری میکنی؟؟اره؟حقته[مغرور]

اسامه

[افسوس]

Pedram3000

میری و برمیگردی صحیح سالم میخوام ادبت کنم اهای شمشیر لانچیکو کوفت زهرمار هر چی می خواد بهش بدین می خوام ببینم می خواد چیکال کنه [نیشخند]

فرهاد

خب متاسفم هر چند میگی که اکثر بچه ها سفید دادن پس جای افسوس خوردن هم نداره بیخی ،پیش اومده دیگه.

فرهاد

ایشالا دوره ی درمان هم خوب بگذره[لبخند]

بیدل

امتحان کلا چیز خوبیه البته اگه قبلش درس بخونی[نیشخند]

بیدل

امتحان کلا چیز خوبیه البته اگه قبلش درس بخونی[نیشخند]

بیدل

آپ نمودیم آبجی جان؟