پیش پیشامد

ادم وقتی برنامه ریزی نداره کلا ول معطله مثل من!!!

۶تا کتاب نقشه کشی را هنوز تموم نکردمگریهحالا زیاد فکر نکنین که حسابداری چه ربطی به نقشه کشی دارهنیشخندما کلان عجوبه هستیم...

مدتیه من با هاردم مشکل پیدا کردم کلا باید مهندسی نمایم و اویزون پی سی شیممژه

امسال دیگه سال اخره ماست از این حرفا یکم باید اذیت جناب رئیس یونی بکنیمشیطانناکام از یونی نریم!!!صفریامون خیلی خوشمزن حال میده بذاریشون سر کارزبان

یونی ما هم از شنبه اوپن میشه و باز هم معقوله در رفتن از سر کلاس در اینجا مطرح میشه که در این زمینه ما دیگر به مقام استادی نایل شدیم...از خود راضی

...

/ 3 نظر / 15 بازدید
بیدل

این یونی یعنی چی؟ بیا که آپم..