شبگرد تنها

خیلی بی حوصله هستم شاید چون تو بیحوصله هستی!!!

قلبم بیتابی میکند برای نگاه معصومانه ات و لبخندهایت و ان قلب مهربانت...

نمیدانم در کدامین حالی!!!

نمیدانم در خلوتی یا که در دریایی افکارت!!!

شاید با همزبانی همسخنی!!!

شاید هم در خواب فرو رفته ای چو طفلی خوردسال و پاک...

بیگمان هرجایی هم اکنون مرا منتظر در گوشه اتاق خواهی یافت!!!

در انتظار امدنت و سخن گفتنت از ان دل پاک و مهربان...

و بصبر نگاهی مملو از احساس...

بیشک...

/ 4 نظر / 17 بازدید
آقایی

بوووووووس... خانمی مهربونم ببخشید که یخورده غرق خودمم. بهت که گفتم چی شده. خیلی دوستت دارم عشق من. خیلی مهربونی.

زبل خان

منم خیلی بی حوصله ام نه چیزی خوشحالم میکنه نه ناراحت...

مامان گیسو

سلام عزیزم منم حسابی خسته و کسل هستم عکس گیسو رو گذاشتم

هیرا

عه! چه وبه جالبی داری [قلب] به منم سر بزن [لبخند] [گل](وگرنه خودت میدونی [قلب] ) [نیشخند][عینک][نیشخند]