نارنج ابگوشت

امروز خان باجی ابگوشت گذشته بود واسه نهارخوشمزه...نزدیکای ظهر که اینجانب همچنان زیر لحاف بودمو کلاس هم خودم به امر خودم تعطیل کرده بودمخمیازه صدای درگیری لفظی چوبی ما بین خان باجی و درخت گرام نارنج بلند شدعصبانی(نارنج پایین درخت که خورده شده رفته خان باجی با چوب میخواست بالا چنتا بود را بکنه)...

دیگه منم حس اسپایدر منیم گل کردو از دخت اویزون شدم پریدم رو لبه دیوارنیشخند...

این همسایه ما 5تا دختر داره که 4تارو رد کرده و یه دونه لولوسش موندهیول منم که شرارت و خشانتم در همه حالی حتی زیر تیغ جراحی فعاله(قضیه داره که اینو میگم)دیدیم ایشون اومدن کنج حیاط دارن با ان سوی تل گرام همراه لاو میترکونن منم خشانتم به حد بالا رسید و صدا را تغییر داده و گفتم به تو وحی میکنیم که دست از گناه برداشته یا هم اکنون تو را به میان اتش دوزخ میندازیمشیطان...

حالتی که بعدش اتفاق افتاد بسیار خنده دار بید دیگه کم موند از دیوار پرت شم پایینقهقهه...

 

/ 9 نظر / 9 بازدید
اسامه

حالا شدی یه دختر خوب[زبان]

بهاره

بچه این قده شیطونی نکن! [زبان]

فرهاد

دو تا ژست قبلیتى ندید میگیرم![منتظر]

فرهاد

آتیش پاره خب میگفتی چه حالتی بهش دست داد دیگه[سوال]

ندای قران

-: آیا درست است که اسلام به زن ستم میکند و حقوقش را پایمال مینماید. -------------------------------------------------------------------------------- ۲ایا زن همیشه دنبالهرو وتحت نظارت مرد است . -------------------------------------------------------------------------------- ۳چراسهم زن در میراث کمتراز سهم مرد است . -------------------------------------------------------------------------------- ۴ چرا قدر ومنزلت زن در شهادت کاهش مییابد .

Pedram3000

بچه نکن دهه . حوب بزار دختر مردم با تلفنش یه 4 تا لاو بترکونه خوب چیکارش داری های خشن . بی رحم . خون خوار [نیشخند]

Pedram3000

اویزون شدن روی درختت منو کشته [خجالت][خنده]

پسری از برج حوت

اگه تو از درخت نری بالا پس کی بره ؟؟ [نیشخند] [زبان] ااا چرا مزاحم آرامش و خلوت مردم میشی ؟؟ هان ؟؟؟ [عصبانی] ایول خوب کاری کردی [نیشخند] [قهقهه]

يك دانشجوي پزشكي

آفرین آفرین خوشمان آمد![قهقهه][زبان]