وین وین

دلم میخواد تا قیام قیامت زار بزنم...

اینجا دیگه کسی غر نمیزنه سرم که...

مال خودمه اینجا...

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
فرهاد

اونوقت وین وین یعنی چی؟[متفکر] باشه، کاریت ندارم ولی اینطوری نمیشه ها!

پیمان

غلط کردی غر میزنه مال خودت باشه چه معنی میده؟ سند داری مگه؟