ایم ایم

من الان واقعا سر خورده شدم هی وبامو میبندنگریهمن بیگناهم...

باز به نیمه های ترم نزدیک شده و اغاز امتحانات میان ترم را نوید میدهیم برو حالشو ببرنگران

کلا الان کمر درد خفم کرده نمیتوانم ابراز احساسات کنم باز خواهم امد

/ 2 نظر / 14 بازدید
موشی

نازیییییییییییییییییییییییییییییییییی [ماچ] گیه نکن ابجی باز بیا بینیم چه میگی [متفکر]

موشی

ایم ایم ینی چی؟؟؟