اپ 93

بگی نگی بین دنیای غم و شادیم و گاهی بین هیچی معلق

تلاش میکنی کوشش میکنی و ...

اما این روزها انگار ادمها تنها کاری که نمیکنن زندگیه!

/ 0 نظر / 10 بازدید