مسلو

امروز بسی روزی پر باری بید...

تفلود و بخور بخور و کارای خوبنیشخندالبته من که رو مبل ولو بودم و تو فکر بودم و داشتم لانچیکو را تو هوا تکون تکون میدادمخمیازه...به من چه خوب تفلود ابجی استاد ارشد جون من بود...نمیرفتم زنده نمیموندماسترساستادی گفتن...

استاد جان هم در زمینه مجلس گرم کنی وقعا خوش درخشیدنتشویق

شبم استاد درس صنعتی تفلون نموده و بیان داشتن که فردا کل کتاب امتحان...نه خدایش شما بودین با این استاد چیکار میکردین؟؟؟خدایشا بگین...

دیگه کلا باید هفته را اماده شروع کنم که این ترمم بگذره و من برای یه چند روزی ارامش را تجربه کنم...پوکیدم والاکلافهنه باشگاهی میرم نه کاری میکنم نه نقاشی و عکاسی امروزم از شدت عصبانت راکت گرامی را کوبیدم تو دیوار که چیزیش نشد...جریان داره این عصبی بودن من...

البته عجب مصیبتی ما داریم با این زندگی...

اینورش جم میکنی اون ورش داره میلنگه ای بگم خدا چیکار نکنه این زندگیو...حالا من شدیدا سرشارم از انرزی مثبتنیشخند

لیستی از انواع ابزارات و وسایل تهیه نموده که اویزون دد اند مامی شیم و جیبشان جیبمان کنیم...میدونی منو اونا نداریم که ما همه از یک پیکریم...

سشو بگیر پاچه خواریهچشم

خوب همه جا امن و امانه خبری نیست دیگهنیشخند...خون کسی تا این لحظه ریخته نشده استچشمک

پ.ن:یه سرم به نگارشهام بزنین

 

/ 10 نظر / 3 بازدید
Pedram3000

آخه چه تفلد باحالی بوده آخه از اون تیکه گفتی زنده نمی موندی خیلی خوشم اومد میشه وقتش را بیشتر کنین [نیشخند]

Pedram3000

راستی می خوای من خود یه کاری کنم که هیچی نلنگه ؟ [دلقک]

Pedram3000

خوب اول باید اون لانچیکو اون وسایل لهو لعب را بزاری کنار بشی مثل یه دختر گل که صبح ها ساعت 7 بیدار میشه عروسکش را آرایش می کنه ساعت 9 شبم می خوابه همه چیز حل شد !‌کاری داشت ؟‌[نیشخند][قهقهه]

بیتا

سلام. من 7 ام شدم[نیشخند]. آی دی سارا مال تو دیگه درسته؟؟؟؟

بیتا

راستی مرسی که گفتم قالب وبلاگت خوب نیست سریع عوضش کردی!!!این یعنی خیییلی ازم حساب می بری[نیشخند]

Pedram3000

پاشو دیگه چقدر می خوابی بابا پاشو دیگه می خوام باهات مبارزه کنم ! [نیشخند]

فرهاد

بابا ایول! چه اکتیو![نیشخند] آدم انرژی میگیره ما که فعلا پنچریم