اوپخه

سیلام سیلام...

امروز خیلی تهنا و دمغ بودم!!!دیگه دم غروب جوش اوردم و خواستم اشک بریزمگریهاما خوب بعد نماز بهتر شدم و اخمام باز شد...

باید یه تغییر را تجربه کنمنیشخند

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
زبل خان

گاهی‌ گریه بهترین چیز برای آرامش...

سميه

خیلی لطف کردی بهم سر زدی .... دلم میخواد بیشتر ببینمتون... منم میام سر میزنم ایضاَ[چشمک]

Pedram3000

آخه تو باید بری یکی را خوب بزنی تا سر حال بشی من پیشنهاد می کنم بری علی را یه حال اساسیش بهش بدی اگرم انگیزه نداری من سند مدرک دارم ! :D