زندگی

زندگی چیست؟متنی است روان در دفتر نویسنده ای فقیر؟اهنگیست جاری در تارهای گیتارزنی سر گردان؟یا نه نقاشی است بر بوم نقاش دوره گر؟من رنگ زندگی را در اینها یافتم نه در اسکناسها...من ارامش را در صدای جوی بار باریک میان درختهای اعماق جنگل یافتم...در خنده ای کودک تنها ساکن تختی در پرورشگاه...من زندگی را در بادبادک دوران کودکیم یافتم در خنده ای از سر بیخیالیم...زندگی کجاست؟برگها زنده اند...ابها زنده اند...حیوانت زنده اند...اما ایا انسانها زنده اند؟؟؟انسانها به پولها زنده اند...پس نه زنده نیستند...خنده را گم کرده اند...

انان فراموش کردن ثروت انان خنده است...فراموش کردن که انان ثروتمندند چون زمان را دارند...اما چه روزها و ساعتها را با اشک هدر دادند؟بر سر چه؟بر سر بی پولی؟کاغذکی خلق شده به دست انها!وای چه اسفناک است که خالقی اسیر مخلوقش شود!!!پول زمانی ثروت است که خنده ای بر لبی ارد...نه در صندوقچه ای پنهان گردد...

ثروت ما روزهاست...ساعتها...دقیقه ها...چه بسیار انان که این ثروت را فدای اندوختن کاغذها کردند و بی حاصل از زندگی رخت هجرت را بر تن کردن...

خندهای کودکان ثروت من است...صدای اب ثروت من است...رنگ و نقش بر بوم ثروت من است...نوای پیانوی خسته ثروت من است...من ثروتمندم...

من با اغوش باز به استقبال مرگ میروم چون لذت را در زندگی یافتم...ام حالا فکر نکنین باید دپ شینا...اماده شین که خدا داره 365 روزه دیگه یه ثروت دیگه را بهتون هدیه میکنه...فراموش نکنین ثروتمند باشین...

/ 9 نظر / 7 بازدید
فرهاد

اووووووووووووووووووول![زبان] اول شدن در آخرین پست سال![لبخند]

فرهاد

زیبا بود سکوت می کنم...فقط سکوت[لبخند]

بیدل

بیادت هستم. فکر نکنی فراموشت کردم. میام و میخونمت.

موشی

ببین تکلیف منو روشن کن قضیه خپل چی شد؟

فرانک (ریزه)

ببین چه کرده ، چی نوشته شرور خودم امیدوارم سال خوبی داشته باشی [لبخند]

اسامه

شرمنده چند وقت نبودم هر وقت باشم بهت سرمیزنم رفته بوذم یکی از روستاها عروسی دوستم بود به خظ موبایل نبود[تلفن] چه برسه به اینترنت!

حیات

توشته خیلی جالبیه همه بایدشکرالله رابجا بیاوریم بنده همان به که زتقصیر خویش عذربه درگاه خدا اورد ورنه سزاور بندگی اش کس نتواند بجای اورد کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل