سلام

بعد اون زمانی که هر روز گاهی حتی دوتا پست قرار میدادم انگار خیلی وقته گذشته که نه تنها وبلاگ بلکه سیستم هم خاک گرفته!!!

طبق معمول همه ما که وبلاگمون خاک میگیره باید بگم گرفتار این روزمرگی خسته کننده شدم و هرچیم قصد فرار داشته باشیم باز انگار بیشتر بهش دامن میزنیم!

شاید اگر کمی قناعت داشتیم این وضع پیش نمیامد!

اغلب همه از اوضاع جامعه نالانن ولی از حق نگزریم خودمونم به مشکلات خودمون دامن میزنیم

نسل ما شاد بودن یاد نگرفته!

/ 1 نظر / 15 بازدید
آدم

اگر حوای درونت نیاز به آدمی دارد به دیدنم بیا