دی ماه

و دی ماه...

این ماه مبارک هم امد با امتحانات و استرسها و درسهای نخوانده...

تو این گیر و ویری چشمان ما هم دچار مشکل شدن و از نظر روحی ما را دچار غصه شدید کردند...

دلم بارون شدید میخواد!!!

امروز تشیع جنازه استاد درس مباحثمون بود استاد خیلی خوبی بود هم خوب درس میداد هم منصفانه نمره میداد و بسیار هم جوان بود...خبر فوتش همه را شک زده کرده...

نمیدونم واقعا کی فازم عوض میشه و مثل همیشه میشم پر از شرارت و شیطنت!!!

/ 2 نظر / 15 بازدید
سمیرا مامان پارمین

نانی نار جان نی نی جدید پسره. راستی من گفتم نی نی دارم؟ جدید؟ [نیشخند] از کجا فهمیدی؟ هی میام یه پست بذارم اعلام کنم اما حسش و ندارم. راستی تولدت با خیلییییییی تاخیر مبارک. چه جالب تو یه روز از پارمین کوچیک تری ها دخترم. [قلب] هههههههه... پارمین 25 آبانه.

پدرام

آخه تسلیت میگم توی اف بی دیدم مرگ حقه ناراحت نباش شاید اون الان خیلی خوشحال باشه مواظب خودت باش و به کار های روزانت برس سعی کن زیاد برای خودت تکرارش نکنی مطمئن باش من که مطمئنم وقتی اینطوری در موردش می نویسی جاش خیلی خوبه خیلی