تصمیم

در راستای اینکه اینجا کسی سر نمیزنه منم دارم دپم میشم تصمیمی مبنی بر کلوز کردن وبلاگ در راستای گرفتن رای اعتماد به مجلس احساسی خودمان ارائه گشته است...

پ.ن:به دوستام سر میزنم حتی اگر رفتم...

/ 4 نظر / 7 بازدید
Pedram3000

پس من اینجا شلغم بودم خبر نداشتم ؟[گریه]

يك دانشجوي پزشكي

من دیگه اینجا شلغم بودم حتما![گریه]

يك دانشجوي پزشكي

من این حرفها حالیم نی!جرئت داری اینجا رو ببند![عصبانی]

يك دانشجوي پزشكي

نمی بندیا![دلشکسته]