ضربان تند قلبم...

قلبم به تندی میزنه و ارام نداره در تنگ کوچک سینه ام!!!

مانده ام چکنم با اندوه که بر سینه ام سنگینی میکند!!!

......

/ 3 نظر / 17 بازدید
یک دانشجوی پزشکی

سلام.ضربان قلب تو تند می زنه دیگه آروم نداره اخه عاشقش شده[زبان][نیشخند]شیطون کجایی؟خوبی عیدت مبارک باشه عجیجم[ماچ][بغل][پلک]

هیرا

تو عاشق شدی!! متاسفانه کاری هم از دست ما برنمیاد :( اندوهو بزار سر جاش بمونه،جا به جا کردنش خطر داره!نفر بعدی [زبان]

اسامه

کجایی آبجی یه یادی از مابکنی بد نیست