/ 7 نظر / 4 بازدید
نیکو

امیدوارم هر چه زودتر خوب خوب بشی

فرهاد

امیدوارم به خیر باشه[چشمک]

Pedram3000

می ری و زود بر می گیردی دوباره با هم مبارزه می کنیم ! زودی خوب میشی من مطمئنم [چشمک]

يك دانشجوي پزشكي

همه چی خوبه نار؟

موشی

هااااااااااااان؟چی شده مگه؟