خدایا

بدجور حرفام رو دلم سنگینی میکنهناراحت

/ 5 نظر / 15 بازدید
هیرا

[نیشخند] خب خل و چل،اینجا برای چیه؟ ما چیکاره ایم؟ بنویسشون،حتی خصوصی

فرهاد

قالب نو مبارک![گل]

فرهاد

بذارش زمین. کمردرد می گیریا. گاهی باید گفت گاهی باید برش داشت گذاشت یه گوشه ای و رفت

مامان فرشته

سلام عزیزم ممنونم ازت دوست خوبم به نظرم یه پست خصوصی با رمز بگذار و هر چی دلت می خواد بنویس تا خالی بشی

ماهور

اینجا جای امنیه برای درد دل کردن خودتو سبک کن عزیزم