تصمیمات و برنامهای سال 1389

١:تغییر رفتار و سعی در پاک کردن وجودم از گناهان

2:نظم خاصی دادن به درسام

3:یاداوری برنامه ها وانجام کارهای که علاقه به انها دارم...مثل نقاشی عکاسی نویسندگی...

4:تحقیق و بررسی قبل از انجام کارهای که میخوام انجام بدم در اینده مثل مهاجرت و یاد گیری زبان...

5:بند 5 اختصاص دارد به برنامه های که در سال ایجاد میشود...

بهار:درس...چون واقعا درسام کاملا عقبه

تابستان:درس.انجام برنامه های که در بند 3و4 بیان شده

پاییز:درس.و انجام برنامه های بند 3 و 4

زمستان:مشابه پاییز و همچنین جمعبندی سال

نکته1: بند 1 در راس تمامی برنامه ها میباشد...

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
فرهاد

به به! آتیش پاره هدفمند می شود![زبان]

فرهاد

منتظریم نتایجش رو هم ببینیم! ببینیم و تعریف کنیم![نیشخند]

فرهاد

مخصوصا بند 3 باید خیلی جالب باشه[لبخند]

pedram3000

ای بابا همه هم که برنامه هاشون خیلی خیلی ناجوره ما هم البته میرسیم اما برنامه امسال من توپ باید باشه فردا می نویسم بقیه اش را و کاملا آژ می کنم [مغرور]

فرانک

وای چقده برنامه ایشالا که توی همشون موفق میشی خانومی [ماچ]