و اینک انقلاب

بازم سلام

مارو نمیبینین خوش میگذره؟؟؟

خوب غیبت ما در راستای انقلابی عظیم در وجودمان بود که امری بس مهم بود و باید به سرانجام خویش میرسید! 

چندی بود کتابامون بسته بودیم و غمباد گرفته بودیم که در پی این انقلاب عظیم بازم به سوی دانش امدیم و شکر گذار ایام شدیم...

خدایش پارسال اینموقع تو جهنم زندگی میکردیم و الان در بهشت کوچلو خودمون هرچند با سختی همراه اما از اون جهنم که بهتره!

ادمی همواره ناشکره اما خوب بهتره گاهی به عقب نگاهی کنه و شکرگذار باشه...

خوب از انجایی که ادمی تنش واسه معضل افرینی میخاره واسه خودش معضل افرینی میکنه بعدشم عزا میگره...

عین این جانب...واسه همین بود که انقلاب در جهت ادم شدم انجام دادیم

شرح وقایع انقلاب بماند!!!

/ 2 نظر / 17 بازدید
فرهاد

ببخشید معض آفرینی یعنی چی؟ احیانا منظورت مرض نیست؟ آخه در این کار اوستایی[زبان][نیشخند]

هیرا

انقد از این شکلکا نزار،من همه ی حواسم میره پی اونا [نیشخند] پس ادعای آدم بودن میکنی؟ [متفکر] قسمت ما که نشد [نیشخند[زبان]