وقتی غمباد میگیری

خوب یه وقتایی میشه ادم غمباد میگیره!!!

خوب یه وقتایی یه بلاهای سر ادم میاد ادم غمباد میگیره!

یه وقتایم یه اتفاقاتی میوفته غیر منتظره بازم ادم ممکنه غمباد بگیره!

یه وقتایم ادم مریض میشه بازم غمباد میگیره!

خوب کلا ادم یه وقتایی غمباد میگیره دیگه!

/ 0 نظر / 18 بازدید