و چه شد...این شد.

ای روزگارافسوس

روزگاریست بس عادی...

خوب بگذریم...به سلامتی نتایج ازمایشات امدو از اینانیشخند

نمرات امتحانات اینجانبم نصف و نیمه اومده که حاکی بر ان است که ترمی بسی دشوار در راه است!!!همش تخصصی...خدایا مرا یاری بنمای...نگران

خوب شبای قدر هم در حال گذر میباشد...استفاده کنین واقعا پر فضیلته!!!

هفته که در پیش است جلسه ای بین داوران ومربیان رشته های رزمیه و ما نیز احضار شدیم با قیافه نابودمان...

یکمی دلم میخواد برم تو فاز دیوانگیهام...ان شالا اجازه صادر شه باز دیوانگی میکنیمچشمک

http://www.vahe.tk/wp-content/uploads/2010/06/Rain1.jpg

/ 1 نظر / 18 بازدید
مدی

[نیشخند]اوووووووووووووووووووووووووووف 3 ساعت گشتم دنبال جای نظرات[شرمنده] دختر از بس چاق شدی وزنت زیاد شده وبلاگتم سنگین شده دیر باز میشه[نیشخند]