سلام

سال 92 این اولین مطلب منهیولخیلی دلم پره

دلم یه جای امن میخواد و یه گوش شنوا تا درد دل کنم و من تنها خدارو دارم که محرم اسراره منه

دارم رو داستانم کار میکنم تا ببینم این نهال که یک بذره هنوز به یه درخت تنومند و پر ثمر مبدل میشه!!!

دوستای گلم التماس دعا دارم ازتون

/ 1 نظر / 25 بازدید
مامان گیسو جون

تو عزیزمی حتماً موفق میشی