# روزانه_ها

باورها...

چند روزه ذهنم مشغول اندیشه باورهاست!!! باور!!! شاید سادست اما مرز بین خوشبختی و بدبختی...شادی و ناراحتی...افسوس وارزو وووو ......... خوشبختی چیه؟؟؟ ثروت؟؟؟شغل؟؟؟تحصیل؟؟؟خانواده؟؟؟فرزند؟؟؟ترکیبی از ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 20 بازدید