بارکشی...

طی یک تصمیماتی وسیع من برای مدتی از عمارت هجرت نمودم...

پ.ن:سرعتم خیلی پایینه نتونستم به دوستام سر بزنم ازم ناراحت نشین با کله سرعتم اوکی شد میایم...

پ.ن1:جواب کامنتام به محض اوکی شدن نتم حتما خواهم داد...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
يك دانشجوي پزشكي

آره دیگه وقتی نمی ره خوب تو برو![پلک][قلب]