معقوله درس و امتحانننننننننننننننن

این هفته سکته مکته نزنم خوبه والا!!!درس عبرتی باشد برایمان تا ترم اینده تاریخ امتحان را نگاه کرده سپس اقدام به اخذ واحد مربوطه نموده و دیگر هیچ!!!

یه این ترمو گفتیم ریاضی و فک و فامیلاش را نداریم خوشیم چنان به روزمان امد که چشاتون روز بد که چه عرض کنم از نوع جهنمیشو نبینه!!!

به سر مبارکمان زد حال که اهل خانواده نمیخواهند ما بهبود حاصل بنمایم بعد امتحانا بزنم به کویر گردی و شکار مار و یک تجارت پوست مار نیز بنمایم...

تصمیم گرفتم اگر این امتحانات به خیر ونمرات بالا سپری شد یه یخچال بستنی دایتی به دوستان بدهم(دوستان در شهرهای دیگر میتواند با پرداخت هزینه پست از هر نوع بستنی بهرمند شوند)...دیگه ببینید وضع چقدر اورژانسیه که میخوام دست در جیب خویش که راه یافته به جیب باباست بنمایم!!!!

/ 9 نظر / 5 بازدید
موشی

اخ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون بستنی

موشی

عزیـــــــــــــــــــــــــزم؟دیدی چی شد؟[نیشخند]حقته،بکش[نیشخند]

Pedram3000

من ژول ژس می دم من کلی نظر دارم اصلا شما بقیه را بی خیال خودمون از صبح تا شب می شینیم بستنی می خوریم ! چطوره ؟[نیشخند]

زبل خان

ادم که تصمیم میگیره امتحانات را به سلامت بده..حتما امتحانات رو به سلامت میده؟؟..پس بگو من چرا تا حالا به سلامت ندادم تصمیم نگرفته بودم..[زبان][نیشخند]

موشی

بستنی میخوووووووووووااااااااااااممممممممممممممم[گریه]

جماعت تبلیغی

زیبایی حقیقی زن عبارت است از ایمان، پایبندی او به دین پروردگار و شرم از اینکه خداوند ـ عزوجل ـ او را در حالت معصیت در هر زمان و مکان ببیند.

بیدل

بستنی؟ من دیوانه وار بستنی دوست دارم. پس قبول شو و بستنی بده و گرنه خودم میکشمت[نیشخند]

موشی

ابجی پس کجایی؟خفه کردی خودتو بابا.کم درس بخون