دوگانگی

صدای ساعت صبح خبر از این میده که باید بیدار شم و به کارم برسم اما اصلا حسش نیست...فکر میکنم شاید که روزانه ای برای گریز از بیداری باشه اما گمان نکنم...از طرفی شعاعهای پرتو خورشید فراخونی برای حرکت هست...

ظهر خسته تصمیم میگیرم که تاکسی بگیرم اما ذهن حسابگرم بیکباره بیدار میشه و منو به سمت ایستگاه اتوبوس میکشه...در اتوبوس به ادمها خیره میشم و میخوام از اعماق نگاهشون به افکارشون رسوخ کنم...

عصر سرم رو بالشت و خیره به صفحه تلوزیون و ذهنم در کنکاش علایقم.گاه منو وادار میکنه دست به بوم ببرمم و تمام اشفتگیاشو خالی کنم تا کمی اروم شه!!!اما باز ذهن حسابگرم اخطار زمان را میده و یاداور صفحات باقی مانده از درسام میشه...

شب هنگام بی حوصله راه یخچال را میگیرم...داروهامو بر میدارم وای خدایا 2 تاشون تموم شدن باز هم ذهن حسابگرم شروع به غرغر میکنه که بسیار حواس پرتم...اما اهمیت نمیدم یه لیوان اب بر میدارم و ولو میشم رو تختم و باز درون من جنجالیست بر سر انچه بهتر است...

من فارغ از این جنجال چشمانم را بستم و زمان مانده تا اف شدن دکمه زندگیم را میشمارم...

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
ممد

زیبا گفتی حال و روزمونو بیا کمی در حال قدم بزینیم...میشود ایا؟... :)

اسامه

اون کسایی که مزاحمتون بودن رفتن.منظوذت از اف بودن زنگی چی بود[عصبانی]

pirate37

اگه اسمت مبارزه پس چرا برای اعلام پایان بازی و زمان باختت لحظه شماری میکنی؟ زندگی چی میشه پس گلی؟[ماچ]

فرهاد

وقتی کم حوصله ای نباید به چیزای دیگه فکر کنی چون با عینک بد بینی همه چیزو سیاه میبینی تو فقط یکم کسلی بزرگش نکن

يك دانشجوي پزشكي

حسابگری خوبه ولی یادت باش زندگی مهم تره لذت بردن از.تو که نمی خوای تو این کار افراط کنی پس گاهی بذار این ذهن حسابگرت خاموش بمونه[قلب][چشمک]